ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นมาในครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๓๒ โดยใช้ชือว่า กู้ภัยมีนบุรี จัดตั้งโดย ซึ่งในขณะนั้น ได้ชักชวนเพือที่เป็น พ่อค้า แม่ค้า ชาวมีนบุรี ให้เข้ามาร่วมทำงานทางด้วนกู้ภัยซึ่งรวมตัวกันขึ้นในยุคนนั้นประมาณ ๑๕ คน ซึ่งในขณะนั้น สารวัตรใหญ่ สน.มีนบุรี ได้สนใจงานทางด้านกู้ภัย จึงอนุเคราะห์สถานที่ อาคารเรือนไม้สักที่อยู่ภายใน สน.มีนบุรี ให้เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการของกู้ภัยมีนบุรีในขณะนั้นจากการทำงานของอาสาสมัครเหล่านั้น ได้โชว์ถึงผลงานในด้านต่างๆมากมาย ทำให้ประชาชนในเขตมีนบุรี ได้รู้จักกับ “กู้ภัยมีนบุรี” มากยิ่งขึ้นในการทำงานของกู้ภัยมีนบุรีในขณะนั้น ส่วนใหญ่จะสนับสนุนกิจการของตำรวจและช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ จึงทำให้ประชาชนสนใจ และเเข้าร่วมมาช่วยเหลืองานกู้ภัยมากขึ้นและในปี ๒๕๓๕ กู้ภัยมีนบุรี ได้มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนทุนในการจัดตั้งให้เป็นมูลมิธิ คือ คุณสุธี มีนชัยนันท์ โดยให้ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร”

กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

คณะผู้บริหาร

ดร.สุธี มีนชัยนนท์

ประธานก่อตั้ง
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

วิชาญ มีนชัยนันท์

ประธาน
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

แบบฟอร์มการบริจาค

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

มีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ

Field is required!

ขอบพระคุณ

มูลนิธิร่มไทรขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
Field is required!
Field is required!
Field is required!
แนบสลิปการโอนเงิน
Field is required!

Romsai Foundation
มูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร
สถานที่ตั้ง 39 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510