การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายคนสามวัย

วันนี้เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายคนสามวัย ฉลาดรู้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการโดยมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและมูลนิธิคนรักเมืองมีน ที่ศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขครับ