คุณ วิชาญ มีนชัยนันท์ กับงานเพื่อสังคม

การทำงานภาคการเมืองของบรรดานักการเมืองต้องยุติบทบาทลงชั่วคราว นักการเมืองหลายท่านก็ยังคงทำงานเพื่อสังคม ทำงานเพื่อประชาชนในขอบเขตที่สามารถทำได้ 1 ในบรรดา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างมาก ก็คือ คุณ วิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ส.ส. เขตมีนบุรีหลายสมัย ซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยและติดตามดูการทำงานเพื่อประชาชนในช่วงเวลาที่ต้องเว้นวรรคการทำงานทางการเมือง

ต้องบอกก่อนว่าการทำงานเพื่อสังคมในเขตพื้นที่มีนบุรีนี้ ทำมายาวนานมาก และเป็นการทำงานภายใต้ชื่อของมูลนิธิร่มไทร และมูลนิธิคนรักเมืองมีน ซึ่งตัวผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน หน้าที่หลักๆ ก็เป็นการทำงานช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ รวมถึงงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ดูแลซ่อมแซมเขตเมืองมีนบุรีหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแยกต่างๆ สร้างน้ำพุกลางสี่แยกบูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามต่างๆ ในเขตมีนบุรี โดยซึ่งมูลนิธิร่มไทรก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2536 โดยมีท่านดร.สุธี มีนชัยนันท์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ส่วนตัวผมในตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษามูลนิธิร่มไทร และเป็นประธานมูลนิธิคนรักเมืองมีนครับ แต่ต้องขอออกตัวก่อนว่าการเปิดศูนย์ฟอกไตนี้เป็นการงานของมูลนิธิร่มไทร ไม่ได้เกี่ยวช้องกับงานทางด้านการเมือง เป็นการทำงานเพื่อสังคมและประชาชนของมูลนิธิ ซึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จริงๆ แล้วการเปิดศูนย์ฟอกไตนี้ไม่ใช่ความคิดเริ่มต้นครับ อันที่จริงแรกสุดเลยทางมูลนิธิมีความต้องการที่จะสร้างศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิเศษเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม

ซึ่งจากการที่เคยได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงทราบถึงความจำเป็นด้านการให้บริการทางด้านสาธารณสุข และก็โชคดีที่เราได้รับความเมตตาจากท่านพระครูถาวรธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ และคณะกรรมการวัด อนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 3 ไร่ ดำเนินการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้การสร้างศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิเศษนั้นต้องมีการเตรียมการที่มากมายหลายด้าน อีกทั้งใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูงมาก ทำให้เราดำเนินการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางไตเทียมขึ้นก่อน เนื่องจากสถิติพบว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีปัญหาโรคไตประมาณ 5 ล้านคน และ ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 หมื่นราย ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึงประมาณ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี นับเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศดังนั้นหากเราเปิดศูนย์ฟอกไตขึ้นก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ส่วนศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิเศษยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้างและระดมทุน

สำหรับศูนย์ฟอกไตนี้ เราวางแผนสร้างอาคารเพื่อรองรับและให้บริการด้วยเครื่องฟอกไตจำนวนสูงสุด 34 เครื่อง สามารถรองรับผู้ป่วยมากกว่า 100 คนต่อวัน โดยตอนนี้เรามีเครื่องฟอกไตให้บริการ 6 เครื่อง รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 20 คนต่อวัน เนื่องจากการดำเนินการทุกอย่างมาจากเงินบริจาคทำให้ต้องค่อยๆ ดำเนินการเพราะงบประมาณมีจำกัด แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องฟอกไตมีราคาสูง

สำหรับการเข้ามาใช้บริการของศูนย์ฟอกไตมูลนิธิร่มไทรนั้น ประชาชนทุกคนที่ป่วยและมีความจำเป็นต้องทำการฟอกไตสามารถเข้ามาใช้สิทธิรับบริการได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายครับ เพียงแต่ต้องมีการรับรองจากทางแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาตัวอยู่ว่าท่านสามารถที่จะเข้ารับบริการฟอกไต ในศูนย์ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้ เพราะในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนมาก เราไม่สามารถให้การดูแลได้ในระดับเดียวกับโรงพยาบาล เนื่องจากศูนย์ฟอกไตมูลนิธิร่มไทรนั้นเป็นเพียงสถานที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นจึงไม่มีเครื่องมือที่จะรักษาอาการแทรกซ้อนได้

ส่วนศูนย์ฟื้นฟูเด็กพิเศษนั้น เราจะรับดูแลฟื้นฟูตั้งแต่ระยะแรกเกิด โดยผู้ป่วยจะต้องผ่านการประเมินจากทางแพทย์และกรมสุขภาพจิตเสียก่อน โดยทางศูนย์จะไม่มีการรับเด็กไว้ค้างคืน ผู้ปกครองจะต้องมารับกลับไป โดยในขั้นตอนการฟื้นฟูนั้นผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ด้วย โดยทางเรามีการสร้างสระน้ำเพื่อการทำธาราบำบัด โรงอาหาร ห้องเรียนต่างๆ ไว้เพื่อรองรับแล้ว

ในอนาคตเรามีแผนที่จะทำอาชาบำบัด หรือการบำบัดด้วยการขี่ม้า รวมทั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้ปกครองของเด็กๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ นอกจากนี้ในพื้นที่อาคารศูนย์ฟื้นฟูยังจะมีการทำช่องโทรทัศน์รายการเพื่อการศึกษาของมูลนิธิและรายการธรรมะของทางวัด โดยทางท่านพระครูถาวรธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ และคณะกรรมการวัดก็มีความประสงค์จะให้ทางมูลนิธิใช้พื้นที่ของทางวัดเพิ่มเติมได้ครับ

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ฟอกไตมูลนิธิร่มไทรได้ครับ โทร.02-5401188 และ 095-9941143