จัดกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช

ในวันนี้ 23 ตุลาคม 2562 มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จัดกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช และพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสานาอิสลาม ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร