ชมรมนาฎศิลปดนตรีไทยเมืองมีน เปิดรับสมัครนักเรียนและผู้ที่สนใจ

ชมรมนาฎศิลปดนตรีไทยเมืองมีน  มูลนิธิคนรักเมืองมีน เปิดรับสมัครนักเรียนและผู้ที่สนใจ
โดย อ.เอนก กล่ำถวิล
สนใจติดต่อ 081-560-8525 , 081-625-5343