บริจาค เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ(AED)

ขอขอบพระคุณ ครอบครัวปัทมานุช
ร.อ.โชติ-นางบุญมาก ปัทมานุช
ที่บริจาค เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ(AED) และ รถเข็นผู้ป่วย
มูลค่า 107,000 บาท 
ให้กับ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จังหวัดนครสววรค์
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
และในวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ได้ทำการฝึกอบรมการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ(AED)ให้กับอาสาสมัคร
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จังหวัดนครสววรค์
จำนวน 50 นาย