บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในวันพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
ได้จัดพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน
ชาวมีนบุรีและใกล้เคียง
ร่วมแสดงความจงรักภักดี
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
ในเวลา 10.00 น.
เชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่งกายด้วย
เสื้อสีเหลือง กางเกงสีขาว โดยพร้อมเพรียงกัน