พิธีทำบุญ และเปิดบ้านมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิคนรักเมืองมีน

พิธีทำบุญ และเปิดบ้านมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิคนรักเมืองมีน

>>เยี่ยมชมศูนย์ฟอกได ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษ,ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร สาขามึนบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
>>
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์บริการมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ซอยรามคำแหง 172/2