ร่วมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว สายธารแห่งรัตนโกสินทร์

หน่วยกู้ชีพมูนิธิกู้ภัยร่มไทรจัดทีมรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าร่วมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว สายธารแห่งรัตนโกสินทร์ สแตนบายในจุด หน่วยแพทย์พระราชทาน 904 ร่วมกับสำนักการแพทย์ศูนย์เอราวัณ

10.12.2561