แบบฟอร์มการบริจาค

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

มีความประสงค์บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ

Field is required!

ขอบพระคุณ

มูลนิธิร่มไทรขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
Field is required!
Field is required!
Field is required!
แนบสลิปการโอนเงิน
Field is required!