เปิดมณฑลพิธี-อัญเชิญพระนวราชาพุทธะ (กิ่วอ๊วกฮุกโจ้ว)

ประมวลภาพงานวันแรก
8 ตุลาคม 2561 เวลา 15:30 น. เปิดมณฑลพิธี-อัญเชิญพระนวราชาพุทธะ (กิ่วอ๊วกฮุกโจ้ว)

—————————-
ทั้งนี้ ขอเชิญสาธุชนร่วมถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาในเทศกาลกินเจ ณ ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม มีนบุรี ได้ 8-17 ตุลาคม 2561 โดยจะมีบริการอาหารเจตลอดงานฟรี (ขอเชิญร่วมสวดมนต์เวียนธูป ทุกค่ำคืน เวลา 19:00 น.)

——————————–
พิธีกรรมประจำวัน
เวลา 08:00 น. ทำวัตรเช้า
เวลา 10:00 น. พิธีถวายพุทธบูชา (โหงวก่ง)
เวลา 13:00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ขมากรรม (ไป้ฉ่ำ)
เวลา 15:30 น. ทำวัตรเย็น
เวลา 18:30 น. สวดภาวนาลูกประคำ -ถวายพระราชกุศล
เวลา 19:00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ (ไปเต้า)-เวียนธูป
_________________________

พิธีกรรมสำคัญ
13 ตุลาคม 61 –เวลา 10:00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
—เวลา 18:30 น. พิิธีเสกข้าวทิพย์มงคล

14 ตุลาคม 61 –เวลา 15:00 น. พิธีแห่กิ่วอ๊วงฮุกโจ้ว และพิธีลอยกระทง-ปล่อยสัตว์

15 ตุลาคม 61 –เวลา 13:00 น. พิธีเปรตพลีอุทิศ (หม่งซัวซีเจี๊ยะ)

17 ตุลาคม 61 –เวลา 18:30 น. พิธีถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ พิธีส่งเสด็จพระนวราชาพุทธะ กิ่วอ๊วกฮุกโจ้ว ปิดมณฑลพิธี