โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 17 มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ฐานทัพเรือ อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562
โดยมีประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัครใหม่