Monthly Archives: มิถุนายน 2019

จัดกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช

ในวันนี้ 23 ตุลาคม 2562 มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จัดกิจกรรมว

ชมรมนาฎศิลปดนตรีไทยเมืองมีน เปิดรับสมัครนักเรียนและผู้ที่สนใจ

ชมรมนาฎศิลปดนตรีไทยเมืองมีน  มูลนิธิคนรักเมืองมีน เปิดร

สมัครด่วน ชมรมเทควันโด มูลนิธิคนรักเมืองมีน

ชมรมเทควันโด มูลนิธิคนรักเมืองมีน ศูนย์ฝึกศิลปะการต่อสู

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายคนสามวัย

วันนี้เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 มาเป็นประธานเปิดการสัมมน

บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในวันพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 มูลนิธิกู้ภัยร่มไ

พิธีทำบุญ และเปิดบ้านมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิคนรักเมืองมีน

พิธีทำบุญ และเปิดบ้านมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิคนรักเม