โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 17 มูล

จัดกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช

ในวันนี้ 23 ตุลาคม 2562 มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จัดกิจกรรมว

ชมรมนาฎศิลปดนตรีไทยเมืองมีน เปิดรับสมัครนักเรียนและผู้ที่สนใจ

ชมรมนาฎศิลปดนตรีไทยเมืองมีน  มูลนิธิคนรักเมืองมีน เปิดร

สมัครด่วน ชมรมเทควันโด มูลนิธิคนรักเมืองมีน

ชมรมเทควันโด มูลนิธิคนรักเมืองมีน ศูนย์ฝึกศิลปะการต่อสู

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายคนสามวัย

วันนี้เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 มาเป็นประธานเปิดการสัมมน